Hypnotherapie & Regressie

Wat is Hypnotherapie?
Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten, maar ook voor sport prestatieverbetering. De cliënt wordt door de hypnotherapeut door middel van voornamelijk verbale communicatie in een lichte trance gebracht maar behoudt de controle.

De gedachte achter hypnotherapie is dat de cliënt onder hypnose gemakkelijker contact kan maken met het onderbewustzijn, zonder dat het rationele bewustzijn dat belemmert. Door contact te maken met onbewuste gevoelens en ideeën krijgt de cliënt (meer) inzicht in de eigen behoeften en mogelijkheden. Met dit verkregen inzicht kan een proces van genezing en verandering in gang gezet worden.

Het verschil tussen het onderbewuste en het onbewuste
Met het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaats vinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. De termen ‘het onbewuste’, ‘het onderbewuste’ en ‘het onderbewustzijn’ worden nogal eens door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot begripsverwarring.

Volgens Van Dale woordenboek wordt met het onderbewustzijn of onderbewuste hetzelfde bedoeld, namelijk een bewustzijnsniveau tussen het onbewuste en het bewuste. Dit komt overeen met wat mensen in het dagelijks spraakgebruik bedoelen als ze zich van iets ‘niet bewust’ zijn.

Het onderbewustzijn onthoudt in eerste instantie d.m.v. het korte termijngeheugen. Waarnemingen worden vervolgens in het lange termijngeheugen opgeslagen, waardoor het moeilijk is om zich die informatie te herinneren. Hiervoor kan hypnose worden toegepast.

Met het onbewuste wordt echter iets totaal anders bedoeld, namelijk psychische ‘inhouden’ zoals gevoelens waarvan men zich niet bewust is en die ook nooit zullen doordringen tot het bewustzijn omdat ze bijvoorbeeld verdrongen zijn of omdat ze behoren tot het collectief onbewuste zoals Jung het bedoelt. (zie verder). Door het onbewuste onthouden, is het onderbewustzijn minder helder dan het normale bewustzijn.

Het onbewuste wordt soms in dromen bewust gemaakt. Vaak hebben ook ‘gevoelens’ hun doorwerking in dromen. Sigmund Freud stelt dat we met het dromen ‘een kijkje in het onderbewuste nemen’.

Jung over het onbewuste
Carl Gustav Jung stelde dat er ook een onbewuste is dat alle mensen gemeenschappelijk hebben; het zogenaamde collectief onbewuste. Dit collectief onbewuste vatte Jung op als een soort neerslag van alle menselijke ervaringen sinds prehistorische tijden, een gemeenschappelijk onbewust deel van de psyche, dat evolutionair steeds verder groeit.

Jung wilde hiermee aantonen dat, net zoal het menselijk lichaam door evolutie is ontwikkeld, ook de menselijke geest steunt op ervaringen uit het verleden. Jung noemt ze zelf ‘primitieve beelden’. Zo zou de vrees van de mens voor slangen en voor duisternis terug te voeren zijn op deze ‘overgeërfde’ ervaringen.

Wat is regressietherapie?
Regressie technieken worden doorgaans gebruikt door hypnotherapeuten om de cliënt in hypnose terug te laten gaan naar ervaringen uit het verleden. Dat is een vorm van regressie, zoals je die ook spontaan wel eens meemaakt als je via een geur of een geluid terugkeert naar “vroeger”.  Onder hypnose is dit zo intens dat de emoties als het ware opnieuw worden beleefd. Door herbeleving van de (onverwerkte) ervaringen die met een probleem van nu verbonden zijn, kan dit probleem worden opgelost. In de alternatieve psychologie wordt met regressie ook bedoeld dat men teruggaat naar vorige levens.

Er zijn geen speciale eigenschappen nodig om onder hypnose te kunnen raken en deze behandelingmethode is voor vrijwel iedereen geschikt. Hypnotherapie wordt  afgeraden bij psychotische en ernstig depressieve cliënten.

Bij hypnotherapie ligt de nadruk niet op de diepe hypnotische trance zoals die in films nog vaak wordt voorgesteld: de cliënt in diepe slaap op de sofa.

Bij moderne hypnotherapie wordt gewerkt met een veel minder diepe trance, waardoor de cliënt een veel actievere rol kan innemen.

Waarom hypnotherapie?
Over het algemeen kun je stellen dat we het product zijn van ons verleden. Hiermee bedoel ik dat we in het verleden bepaalde gedragingen en zienswijzen hebben ontwikkeld. Die ontwikkeling is een “normaal” leerproces, maar kan soms verstoord zijn doordat we ingrijpende gebeurtenissen of zelfs trauma’s meegemaakt hebben.

De gedragingen die we daardoor ontwikkeld hebben kun je zien als een reactie, als overlevingsstrategieën op dergelijke gebeurtenissen. Toen we die gedragingen ontwikkelden, waren ze nodig, nu kunnen ze tot een last zijn en verhinderen ze een ‘normaal’ functioneren.

Voorbeelden van dergelijke gedragingen zijn:

 • Altijd “in-control” willen zijn
 • Overdreven angstig of voorzichtig zijn
 • Geen keuzes kunnen maken
 • Altijd aardig gevonden willen worden
 • Niet alleen kunnen zijn
 • Etc.

Door hypnotherapie en regressie kan inzicht gekregen worden in het ontstaan van deze gedragingen, hierdoor kan de weg vrijgemaakt worden om te veranderen. Hypnotherapie is effectief en pijnloos, in een beperkt aantal sessies kan de gewenste verandering in gedrag en zienswijzen worden bereikt.

Doordat er contact gelegd wordt met delen van de persoonlijkheid die voor het rationele bewustzijn niet toegankelijk zijn, komt er een groot inzicht in het eigen handelen en daarmee een grip op sluimerende mogelijkheden. Dit geeft de mogelijkheid om innerlijke hulpbronnen te mobiliseren voor het oplossen van problemen en het opruimen van beperkingen.

De sessies bij Terug in Balans
Tijdens de sessies, die standaard een uur duren, worden naast hypnotische en  regressie technieken ook  energetische technieken gebruikt. Energetische technieken werken op het energetische deel van de mens, en hebben een therapeutisch effect op de totale mens.

Als mens bestaan we uit een fysiek deel (lichaam) en een energetisch deel (ziel/geest). Fysieke interacties met anderen zijn bij iedereen wel bekend, maar op energetisch vlak zijn er constant (vaak onbewust) interacties met anderen.

Daarbij moet gedacht worden aan zaken als:

 • Je denkt aan iemand die je al een tijdje niet gezien hebt, en onverwachts wordt je door die persoon gebeld, net alsof er op een bepaald nivo contact is.
 • Je komt een ruimte binnen en dan “voel” je de energie die daar hangt, denk aan het verschil in  energie dat je voelt tijdens een wandeling in een bos, een verblijf in een kerk of als je een café binnenstapt.
 • Soms “voel” je dat iemand je aankijkt, het is alsof je zijn/haar ogen voelt prikken in je rug
 • Sommige mensen lijken wel de energie uit je weg te zuigen, anderen geven je juist extra energie.
 • Etc.

Met behulp van energetische technieken (waarbij ik veelal gebruik maak van visualisaties) worden problemen op het energetische vlak opgelost, wat een flinke boost geeft aan de effectiviteit van de totale behandeling.

Afspraak maken?
Wilt u meer weten? Maak een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.

Cees Loef
Tel. +31 654764252

Praktijk “Terug in Balans”