SIVAS methode

Sivas methode
Bij het onderzoek naar geschikte homeopathische drainagemiddelen wordt gebruik gemaakt van de VAS, het vasculair autonoom signaal, als testmethode. Ofwel het interpreteren van de pols. SIVAS staat voor Subtiele Interventies van het Vasculair Autonoom Signaal.